انجمن اسلامی دبیرستان رازی

پنتسایر نمونه اسی از ترکیب سیستمهای موشکی و توپخانه ای پدافندی مدرن

شاید مهمترین علت عدم موفقیت سامانه های پدافندی در جنگ های خلیج فارس و جنگ کوزوو را بتوان استفاده ناصحیح از این ابزار پدافندی در شبکه های دفاعی دانست ، در این جنگها سامانه های پدافندی در خطوط مقدم صحنه نبرد ، و یا در کنار اهداف استراتژیک سنگین برای مقابله با " هر گونه تهدید " هوایی مورد استفاده قرار می گرفتند ، در صحنه نبرد این نوع پدافند در برابر دست دراز موشکهای ضد زره که امروزه به راحتی تا 6 کیلومتری سکوی پرتاب را پوشش میدهند ، به شدت اسیب پذیر می نمایند و استفاده ی این سامانه ها از رادار های پدافندی با باند مشخص ، سکوهای پدافندی را به یک هدف مشخص و بی دفاع در برابر تهاجمات نیروی متخاصم تبدیل می نماید، در هنگام استفاده برای دفاع از اهداف استراتژیک نیز بیشتر از سیستمهای پدافندی هدایت ناپذیر و یا هدایت راداری استفاده می گردید ، سامانه های هدایت ناپذیر بیشتر برای ایجاد دیوار اتشی مورد استفاده قرار می گرفتند که با مانور های ذیرکانه خلبانان دور زده میشد ، و سامانه های راداری با توجه به ضعف رادارها در حذف اختلالات پس زمینه صرفا در برابر اهداف ارتفاع پایین ( و نه خیلی پایین ) ، در صورت عدم انجام تدابیر جنگ الکترونیک از طرف نیرو های مهاجم متکی به الگوریتمهای درگیری با حداکثر شانس اثابت 30 درصد می بودند ، و ناگفته پیداست که رادار های قدیمی دهه 60 و 70 تنها توانایی در گیری با سطح مقطع های بالای راداری راداشتند ، علی رغم تمام این مشکلات عدم تناسب برد رادارها با برد سلاحهای تهاجمی این سامانه ها را به هدفی ایده ال در برابر موشکهای ضد رادار تبدیل می نمود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 19:10  توسط وحید ایبد  |